mgr Adrianna Wrońska

- dietetyk (mgr SGGW w Warszawie
 • Badanie Analizy Składu Ciała - podczas badania pacjent otrzyma informację w jakiej kondycji zdrowotnej znajduje się jego organizm, pozna:
  • zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie,
  • poziom tłuszczu brzusznego,
  • masę mięśniową,
  • poziom nawodnienia,
  • masę mineralizacji kostnej,
  • wiek metaboliczny,
  • metabolizm spoczynkowy.
   Wyniki są analizowane pod względem zdrowotnym, kondycji i ewentualnego ryzyka chorób metabolicznych przez dietetyka.
 • Konsultacja diagnostyczna - podczas konsultacji zostanie wykonane Badanie Analizy Składu Ciała wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Dietetyk dokona również analizy wyników badań diagnostycznych pacjenta. Podczas wizyty zostanie przeprowadzony dokładny wywiad żywieniowy i zdrowotny połączony z analizą dotychczasowych nawyków żywieniowych i ewentualnych błędów dietetycznych. Na podstawie otrzymanych informacji i ustalonego wspólnie celu zostanie dobrany indywidualny program żywieniowo-suplementacyjny oraz sposób dalszego postępowania uwzględniający trwałą zmianę nawyków żywieniowych.
 • Indywidualny Trening Żywieniowy - indywidualny cykl konsultacji kontrolnych, gdzie pacjent pod okiem dietetyka wdraża indywidualnie dopasowany program dietetyczny, otrzymuje zalecenia, monitoring parametrów składu ciała i postępów, edukację żywieniową w celu zmiany nawyków żywieniowych.
  pon. - 15:00 - 18:00
  [zapis tel.]