Infolinia:

Informacje dla pracodawcy

Centrum Medyczne MEDROM zachęca większe i mniejsze firmy do współpracy w zakresie realizacji kompleksowych badań profilaktycznych u pracowników.


Przypominamy, że każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Zapewniamy opiekę wielu lekarzy specjalistów oraz posiadamy pełne wyposażenie dostosowane do świadczenia specjalistycznych usług medycznych.

Istotne fakty dla pracodawcy

Wszystkie badania dla pracowników wykonujemy na miejscu codziennie od poniedziałku do piątku. Do niewielkiego wyjątku zaliczamy prześwietlenia RTG, które wykonujemy u naszego sąsiedniego podwykonawcy (blisko naszej placówki).

Udostępniamy lekarzy medycyny pracy oraz specjalistów (okulista, laryngolog, neurolog) 5 dni w tygodniu.

Zajmujemy się całym procesem badań od momentu przyniesienia skierowania przez pracownika, aż do wydania orzeczenia o zdolności do pracy.

Proponujemy szybkie terminy badań i sprawną ich realizację.

Obowiązkiem pracodawcy jest skierować pracownika na badania wstępne/kontrolne/okresowe – art. 229 Kodeks Pracy. Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego u pracownika może zakończyć się karą nawet do 30.000 zł.

Skierowanie na badanie

 • Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi skierowanie na badania lekarskie do pracy (wzór skierowania poniżej w załączniku).
 • Pracodawca jest zobowiązany prawidłowo wypełnić skierowanie zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (wzór wypełnionego skierowania poniżej w załączniku).
 • Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wypełnionego skierowania

Przypominamy też o obowiązku wystawiania skierowania do otrzymania orzeczenia sanitarno epidemiologicznego.

Prawa pracownika

Badania kontrolne i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas swojej nieobecności.

Płatność za pracownika obowiązkiem pracodawcy – art. 229 KP pozostających w stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, nominacja) koszty badań medycyny pracy oraz dojazdu do placówki medycznej ponosi zawsze pracodawca.

Pliki do pobrania

 • PDF

  Skierowanie na badanie

 • PDF

  Jak wypełnić skierowanie

 • Link

  Ustawy

 • Link

  Rozporządzenia