Infolinia:

Medycyna pracy

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze specyfiką i sposobem wykonywania swojego zawodu. Odbywanie badań okresowych jest nie tylko obowiązkiem pracowników. Kodeks pracy określa obowiązek pracodawcy, który zobowiązany jest do dbania o zdrowie podwładnych, stworzenia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do kierowania pracowników na badania.

Kto musi zgłosić się na badania medycyny pracy?

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracownika. Dlatego musi on zgłosić się na badania medycyny pracy, nawet pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. Na badania lekarskie wysyła pracownika jego pracodawca, który pokrywa również wszystkie koszty. Obowiązek odbycia badań obejmuje wszystkich pracowników, czyli osoby pozostające w stosunku służbowym, osoby, które wykonują swoją pracę na podstawie umowy o pracę, osoby, które w czasie pracy narażone są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badaniom muszą się także poddać studenci, którzy w czasie studiów narażeni są na wpływ czynników uciążliwych dla zdrowia.


Kodeks pracy określa, kiedy pracownik musi zgłosić się na badania medycyny pracy:

 • przed rozpoczęciem nowej pracy;
 • po zmianie stanowiska;
 • po zmianie charakteru stanowiska;
 • przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia (u osób pracujących na tym samym stanowisku);
 • po zwolnieniu lekarskim określonym na więcej niż 30 dni.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne. To znaczy, że pracownik musi zgłosić się do przychodni medycyny pracy przed rozpoczęciem nowej pracy, a także po wyznaczonym terminie, gdy pozostaje w stosunku pracy z tym samym pracodawcą. Na podstawie wyników badań lekarz określa, czy zatrudniony jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wydane zaświadczenie należy dostarczyć pracodawcy.

Każde badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku (określonym wcześniej na skierowaniu na badania lekarskie).

Zakres badań

Składa się z badania ogólnego stanu zdrowia i badań dodatkowych, które dopasowane są indywidualnie do warunków pracy. Rodzaj badania powinien być określony na skierowaniu. Oprócz głównego badania przez lekarza pracy pracownik może się spodziewać


 • Badań laboratoryjnych ( pobranie krwi, badanie moczu)

 • EKG

 • Spirometrii

 • Psychotestów

 • Badań laryngologicznych

 • Badań okulistycznych

 • Badań neurologicznych

 • Prześwietlenia klatki piersiowej RTG

 • Pomiaru ciśnienia

Dlaczego warto wybrać nasza placówkę do wykonania badań medycyny pracy

 • Szybkie terminy wizyt - maksymalnie do 4 dni

 • Wysoki standard świadczonych usług

 • Najniższe ceny

 • Umawianie wizyt telefonicznie

 • 4 lekarzy medycyny pracy - orzecznik

 • Rabaty przy umowie o współpracy

 • Wszystkie badania w jednym miejscu

 • Możliwość wykonania wszystkich badań jednego dnia!