Infolinia:

RODO

Szanowni Państwo

Zakład Usług Medycznych „MEDROM” Sp. z o.o. w trosce o Państwa dane osobowe wdraża i ciągle doskonali procesy obsługi zgodne z RODO

Jesteśmy Administratorem Państwa Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Zakład Usług Medycznych „MEDROM” Sp. z o.o., (zwanym dalej: Centrum Medyczne MEDROM) z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Partyzantów 4


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne MEDROM

Z.U.M. MEDROM Sp. z o.o. będąc podmiotem leczniczym przetwarza Państwa dane osobowe w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy lub/i diagnozy medycznej. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą realizowane jest na podstawie:

  • art. 9 ust. 2 lit h) RODO

    (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654)

  • przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)

  • na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593) w przypadku medycyny pracy.


Czy podanie danych osobowych w Centrum Medyczne MEDROM jest wymagane?

C.M. MEDROM wymaga podania danych osobowych, aby móc korzystać z oferowanych przez nas usług medycznych.

W celu rejestracji będziemy weryfikować Państwa dane osobowe na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport etc.

Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego, w celu informowania o zmianach dot. wizyt lekarskich (zmiana godziny przyjęcia, odwołanie wizyty) oraz potwierdzenia obecności bądź przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty etc.


Jakie są Państwa uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Dokładamy wszelkich starań, by spełnić wszystkie Państwa prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest **Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych** (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966).

Dokumentacja medyczna zgodnie z w/w rozporządzeniem jest przechowywana przez okres 20 lat.


Komu powierzamy Państwa dane osobowe i w jakim celu?

Państwa dane osobowe powierzamy tylko i wyłącznie współpracującym z nami podmiotom

w celu kompleksowej realizacji usług medycznych poprzez Centrum Medyczne MEDROM (np. badania laboratoryjne czy diagnostyczne jak RTG, a także badania psychologiczne etc.).


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) posiadacie Państwo prawo dostępu do dokumentacji medycznej.

W celu uzyskania dostępu należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (dostępny w Przychodni). Czas oczekiwania na dokumentację to 5 dni roboczych.


W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Medycznym MEDROM prosimy o kontakt z naszą placówką:

(44) 724-54-81 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd C.M. MEDROM