Infolinia:

Badania laboratoryjne

W Centrum Medycznym MEDROM współpracujemy z trzema zewnętrznymi laboratoriami: Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, Synevo oraz naszym lokalnym punktem. W nas zrealizujesz ponad 2000 oznaczeń laboratoryjnych oraz dobierzesz odpowiedni i opłacalny pakiet badań.


Pomożemy Ci dowiedzieć się jakich badań potrzebujesz.
Zadzwoń do nas:

(44) 724-54-81

Badania biochemiczne

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) surowica 1
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) surowica 1
Glukoza osocze fluorkowe 1
Fruktoza Osocze fluorkowe 13
Cholesterol całkowity surowica 1
Cholesterol HDL surowica 1
Trójglicerydy (TG) surowica 1
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) surowica 1
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru --- 1
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 surowica 1
Apolipoproteina A (Apo-A) surowica 4
Apolipoproteina B (Apo-B) surowica 13
Apolipoproteina Lp(a) surowica 13
Mocznik surowica 1
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) surowica 1
Klirens kreatyniny surowica 1
Kwas moczowy surowica 1
Azot mocznikowy (BUN) surowica 1
Bilirubina całkowita surowica 1
Bilirubina pośrednia surowica 1
Bilirubina bezpośrednia surowica 1
Osmolalność surowicy surowica 4
Elektrolity (Na i K) surowica 1
Sód (Na) surowica 1
Potas (K) surowica 1
Fosfor (fosforany nieorganiczne) surowica 1
Wapń całkowity (Ca) surowica 1
Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 1
Magnez (Mg) surowica 1
Żelazo (Fe) surowica 1
Żelazo (Fe) - krzywa surowica 1
Chlorki surowica 1
Jod (J) surowica 13
Witamina A (retinol) surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem 13
Witamina B1 (tianina) krew (EDTA) - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem 13
Witamina B6 krew (EDTA) - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem 14
Witamina E surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem 13
Witamina H (biotyna) surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem 14
Witamina K surowica 14
ALP (fosfataza alkaliczna) surowica 1
Amylaza surowica 1
Lipaza surowica 1
Elastaza trzustkowa surowica 13
Tryptaza surowica 14
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) surowica 1
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 1
Białko całkowite surowica 1
Proteinogram surowica 7
Albumina surowica 1
Prealbumina surowica 13
Cholinoesteraza surowica 1

Badania biochemiczne - diagnostyka anemii

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
Ferrytyna surowica 1
Kwas foliowy surowica 1
Witamina B12 surowica 1
Transferyna surowica 1
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) surowica 1
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) surowica 4
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) surowica 1

Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
C-peptyd krew (EDTA) 1
Insulina surowica 1
Wskaźnik insulinooporności 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe 1
Hemoglobina glikowana (HbA1C) krew (EDTA) 1
Fruktozamina surowica 4

Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
Kinaza kreatynowa (CK) surowica 1
Kinaza kreatynowa (CK-MB) surowica 1
Troponina T surowica 1
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) surowica 2
Homocysteina surowica 1
Mioglobina surowica 6

Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
ASO – ocena ilościowa surowica/PMR 1
Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa surowica 1
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa surowica 1
Białko CRP-HS - test ultraczuły surowica 3-5
Alfa(α)1- antytrypsyna surowica 14
Alfa(α)1- antytrypsyna kał 13
Odczyn Waalera-Rosego surowica 1
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) surowica 1
Prokalcytonina surowica 3
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) surowica 1

Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy

Rodzaj oznaczenia Materiał Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych)
PTH (parathormon) - intact krew (EDTA) 1
Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 7
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) surowica 9
Witamina D Total (metabolit 25-OH) surowica 1
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) surowica 14
Serum Cross-Laps surowica 5
N-Mid osteokalcyna surowica 5
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 14
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) mocz - poranna porcja 5