Infolinia:

Informacje dla pracownika

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące badań do pracy

Jak umówić się na badania?

 • telefonicznie – wymagane jest odczytanie wszystkich narażeń na skierowaniu
 • bezpośrednio w rejestracji – pokazując wypełnione skierowanie

Wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu na badania, ponieważ każdego dnia jest ograniczona ilość miejsc na świadczenia medyczne.


Pracownik zgłaszając się na badania wstępne lub okresowe, powinien mieć ze sobą

 • dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • skierowanie wydane przez pracodawcę poprawnie wystawione -> (informacje poniżej)
 • okulary/soczewki (wymagane u okulisty)
 • książeczka sanitarna z wynikiem z nosicielstwa
 • aktualne orzeczenia psychologiczne*jeśli takie posiada – gdy brak, wykonamy u nas
 • orzeczenie o niepełnosprawności*jeśli takie posiada
 • gdy są to bad. kontrolne należy również zabrać:

  • a) zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,
  • b) dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia, np. historie choroby– ułatwi to lekarzowi med. pracy podjęcie ostatecznej decyzji.

Po odebraniu skierowania od pracodawcy, należy zwrócić uwagę czy

 • jest czytelne,
 • jest wydane na nowym wzorze (tutaj link do działu: skierowania),
 • zawiera kompletne informacje (przykładowe skierowanie: link do przykładowe skierowanie 1 i 2),
 • jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (z czytelnym numerem NIP i nazwą firm),
 • posiada wypełnione pole: „łączna liczba narażeń”,
 • jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Kto potrzebuje orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego?

 • najczęściej! pracownicy mający kontakt z żywnością
 • przedszkolanki, nauczyciele (nauczanie wczesno-szkolne)
 • fryzjerzy, kosmetyczki

W dniu wykonania badania sanitarno-epidemiologicznego potrzebne są:

 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna (do kupienia w sklepie papierniczym)
 • wynik z badania na nosicielstwo salmonella-shigella (3 próbki)

Do wykonania badania sanitarnego u lekarza wymagane jest posiadanie ze sobą książeczki z wynikiem. Brak możliwości wykonania badania u lekarza.


Badania na nosicielstwo Salmonella-Shigella

 • Należy zgłosić się do rejestracji po 3 wymazówki, które wydajemy bezpłatnie.
 • Materiał pacjent zbiera przez 3 kolejne doby (nie starsze niż 72h w dniu zdania materiału)
 • Wypełnienie dokumentu „zlecenie badania materiału klinicznego” – plik tu do pobrania  PODSTRONA (instrukcje i wytyczne i zdjęcia)
 • Zdawanie materiału aktualnie przyjmujemy w pon i wt w godz. 07:00-10:00 w Rejestracji
 • Wynik z badań wydajemy w kolejny poniedziałek po godz. 14:00.
 • Z tym wynikiem można wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne

Inne informacje – badania sanitarne

 • w przypadku zagubienia książeczki z wynikiem – można starać się o odpis w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w której było wykonane badanie.
 • (do dokończenia)*. Pracownik…… wymagane jest od pracodawcy wystawienia skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania kierowców

Centrum medyczne wykonuje również badania dla kierowców i kandydatów na kierowców.

 • Kierowcy i kandydaci na kierowców – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

  (wyrobienie prawa jazdy, wymiana prawa jazdy (uaktualnienie), profil kierowcy)

 • Badania kierowcy do pracy – stanowisko pracy: KIEROWCA

  (wstępne, okresowe, kontrolne z zakresu medycyny pracy)

* osoby posiadające okulary lub soczewki - prosimy o ich zabranie (będą używane podczas badania okulistycznego)

Umów się na wizytę

 • Zadzwoń do nas pod numer tel: (44) 724-54-81 lub 783-639-302 lub przyjdź osobiście do rejestracji.
 • Przekaż pracownikowi rejestracji następujące informacje:

  • na jakiego rodzaju badania chcesz się umówić (wstępne, okresowe, kontrolne).
  • jakie są wymienione czynniki narażeń (czynniki fizyczne, chemiczne itd.)

  Jeżeli są to badania kierowców to czy są to:

  • Badania do wydziału komunikacji, czy profilaktyczne do zakładu pracy.
  • Czy chcesz wyrobić nowe prawo jazdy, czy je tylko przedłużyć.
  • Jakiej kategorii prawa jazdy mają dotyczyć badania.

Proces badań profilaktycznych

Wypełnij skierowanie na badania med.pracy

Przekazanie pracownikowi

 • - skierowania na badania
 • - informacji "jak przygotować się do badań"

Umówienie terminu badania/-ań pracownika

 • - osobiście w rejestracji lub telefonicznie przez pracownika lub pracodawcę

Przybycie pracownika do rejestracji przychodzi (Opłacenie badań)

Firmy posiadające umowę z przychodznią rozliczane są w formie bezgotówkowej

Firmy nie posiadające umowy z przychodznią dokonują opłaty gotówką bezpośrednio w rejestracji przychodzni.

Pracownik otrzymuje wystawiony na firmę rachunek.

Realizacja badań

 • - w zależności od narażeń badania mogą trwać do 2 dni, bardzo rzadko do 3 dni.

Otrzymanie orzeczenia lekarskiego

 • - otrzymane orzeczenie pracownik dostarcza do zakładu

Pracownik skierowany na badania med. pracy powinien współpracować z rejestracją i personelem medycznym w centrum medycznym w celu najszybszego zakończenia badań.

FAQ – Często zadawane pytania

1. Kto płaci za przeprowadzenie badań lekarskich? Czy w dniu badań przysługuje pracownikowi dzień wolny od pracy?

Badania okresowe są bezpłatne dla pracownika. Koszty badań lekarskich w 100% pokrywa pracodawca. Obowiązkiem pracownika jest jedynie stawienie się na badaniach okresowych. Badania okresowe należy wykonywać w czasie godzin pracy. Wyjątkiem są osoby pracujące w dni weekendowe lub wieczorową porą. Za dzień nieobecności podczas badań lekarskich pracownik ma prawo do wynagrodzenia.

Badania okresowe nie powinny odbywać się częściej niż co roku, ani rzadziej niż co 5 lat. O czasie ważności badań lekarskich decyduje lekarz medycyny pracy.

2. Czy jeśli badania skończą się szybciej niż zmiana w pracy to pracownik ma obowiązek powrotu do pracy?

Niestety badania kontrolne w godzinach pracy nie oznaczają, że pracownik dostaje dzień wolny w pracy. Jeśli badania trwają krócej niż liczba godzin zawartych w dniu pracy pracownik ma obowiązek pojawić się w zakładzie pracy po zakończeniu badań lekarskich. Zatem pracownikowi przysługuje „czas wolny, potrzebny na odbycie badań lekarskich, które mają miejsce w godzinach pracy”, a nie „dzień wolny od pracy”. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas swojej nieobecności.

3. Czy pracownik może odmówić udziału w badaniach okresowych?

Art. 211 Kodeksu Pracy o podstawowych obowiązkach pracownika w zakresie BHP określa powinności pracownika jakimi są stawienie się na badaniach u lekarza medycyny pracy oraz przestrzeganie zaleceń lekarza. Niedopełnienie powyższego obowiązku wiąże się z konsekwencjami: może dojść do rozwiązania umowy z winy pracownika. W takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana bez okresu wypowiedzenia (art. 52 K.p.). Dodatkowo art. 108 K.p. określa kary, jakie pracodawca może wystosować w kierunku do pracownika, który nie przestrzega zasad BHP. Pracodawca ma prawo stosować upomnienia, nagany lub kary pieniężne.

4. Komu przysługują badania okresowe po zakończeniu pracy?

Osobom, które pracowały w kontakcie z:

 • substancjami i czynnikami rakotwórczymi
 • pyłami zwłókniającymi Osoby te muszą zgłosić odpowiedni wniosek do pracodawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Rejestracji lub telefonicznie – (44) 724-54-81 lub 783-639-302

Pliki do pobrania