Infolinia:

Badania do pracy

Rodzaje badań

  • wstępne – wykonywane przed zatrudnieniem na dane stanowisko pracy lub przy zmianie (zatrudnienia lub stanowiska)
  • okresowe – badania cykliczne dla osób kontynuującym pracę na danym stanowisku (powinno zostać wykonane przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego związanego z aktualnym stanowiskiem)
  • kontrolne – wykonywane po przebytym zwolnieniu lekarskim o charakterze chorobowym pracownika dłuższym niż 30 dni (również dotyczy osób przebywających na zwolnieniu macierzyńskim)
  • sanitarno-epidemiologiczne – wykonywane w przypadkach np.: kontaktu z żywnością, pracy z dziećmi, kosmetologii oraz medycynie.

Kogo dotyczą?

Osób zatrudnionych na umowę o pracę.

W przypadku umów zlecenia, o dzieło jak i samo-zatrudnionych na działalności gosp. nie ma konieczności wykonywania badań profilaktycznych, chyba, że wymaga tego regulamin wewnętrzny pracodawcy.

Wykonujemy badania dla większości zawodów. Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych.

Osób chcących wyrobić lub uaktualnić badania psychotechniczne.

Badania pracowników wykonujących prace: przy urządzeniach i maszynach w ruchu, operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych, suwnic, podnośników, podestów, osób pracujących na wysokości powyżej 3 m.


Zakres badań

  • badanie profilaktyczne
  • badania diagnostyczne: RTG, Spirometria, EKG spoczynkowe, audiometria, perymetria, badania laboratoryjne, itd.
  • badania specjalistów: okulista, laryngolog, neurolog, psychiatra, etc.
  • badania psychotechniczne: pełna sprawność psychoruchowa, obsługa maszyn i urządzeń, operowanie wózkami widłowymi i ciężkim sprzętem budowlanym, kierowanie pojazdami do 3,5 t. w ramach obowiązków służbowych oraz kierowców zawodowych.

Zobacz więcej